CEFTEC Atualiza Servisu ba SEKOMS.

Sekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis “AKARA”, hala’o video konferensia ho Diretór Nasionál Sentru Formasaun Teknika Komunikasaun (CEFTEC-Sigla Portugés),