by

Nota informativa

Agora daudaun Xefe Suku hamutuk ho Komunidade sira husi Suku Aileko, Postu Administrativu Hatudo, Munisรญpiu-Ainaro, simu ๐’.๐„, ๐’๐ž๐ค๐ซ๐ž๐ญ๐šฬ๐ซ๐ข๐ฎ ๐„๐ฌ๐ญ๐š๐๐ฎ ๐›๐š ๐Š๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ค๐š๐ฌ๐š๐ฎ๐ง ๐’๐จ๐ฌ๐ข๐šฬ๐ฅ, ๐Œ๐ž๐ซ๐ขฬ๐œ๐ข๐จ ๐‰๐ฎ๐ฏ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐๐จ๐ฌ ๐‘๐ž๐ข๐ฌ “๐€๐Š๐€๐‘๐€”, ho konvidadus sira ho tebedai tuir tradisaun kultura Munisรญpiu-Ainaro nian antes ba hala’o Sensibilizasaun “๐Š๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐งฬƒ๐š ๐๐š๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐šฬ๐ฅ ๐Š๐จ๐ฆ๐›๐š๐ญ๐ž ๐‡๐Ž๐€๐— ๐ง๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฆ๐จ๐ฏ๐ž ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ญ ๐’๐š๐ฎฬ๐๐š๐ฏ๐ž๐ฅ ๐ฅ๐ข๐ฎ ๐ก๐ฎ๐ฌ๐ข “๐’๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐š๐ฌ๐š๐ฎ๐ง ๐‹๐ข๐ญ๐ž๐ซ๐š๐ฌ๐ข๐š ๐ƒ๐ข๐ฃ๐ข๐ญ๐šฬ๐ฅ ๐›๐š ๐ค๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐๐š๐๐ž, ๐…๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐š ๐ง๐จ ๐„๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐š๐ง๐ญ๐ž” ne’ebรฉ SEKOMS no ONG Plan Internasionรกl hala’o koperasaun hodi hala’o sensibilizasaun ida ne’e

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed